UDS har blivit miljöcertifierat

UDS har blivit miljöcertifierat

Universitetsdjursjukhuset vid SLU har miljöcertifierats enligt ISO 14001:2015. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har efter ett omfattande utvärderingsarbete beslutat att Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på SLU har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 vad gäller utbildning, forskning, fortlöpande miljöanalys och djursjukhusvård. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det är ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av UDS och så vitt jag vet är vi det första djursjukhuset i Sverige som når upp till den standarden, kommenterar universitetsdjursjukhusdirektören Henrik Ericsson.

Exempel på fokusområden vid miljörevisionen har varit pappers- och vattenförbrukning, hanteringen av anestesigas/isofluran och andra miljöpåverkande kemikalier, ämnen och material som finns på djursjukhuset.

 

Källa: SLU Foto: Göran Ekeberg