Ann Lindberg ny statsepizootolog

Ann Lindberg ny statsepizootolog

Den 1 juli får Sverige en ny statsepizootolog vid SVA, då Ann Lindberg, epidemiolog och veterinär, som efterträder Marianne Elvander som går i pension.

– I mitt uppdrag ingår att ansvara för frågor om epizootier och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur. Många sådana sjukdomar är zoonoser och kan alltså spridas naturligt mellan människor och djur, säger Ann Lindberg.

Hon har arbetat vid SVA sedan nästan tio år, har lett arbetet med zoonossamverkan och då haft regelbunden kontakt med en lång rad olika myndigheter . Innan SVA var hon anställd på dåvarande Svensk Mjölk och var en av dem som såg till att Sverige blev fritt från bovint virusdiarrévirus på nötkreatur.

– Jag ser statsepizootologen vid SVA som en funktion mer än en person. Funktionens viktigaste resurs är den expertis som finns bland mina medarbetare och på SVA som helhet. Vi har ständig beredskap för att hantera misstankar från fältet om epizootier och zoonoser. Fortlöpande värderar vi risken att allvarliga djursjukdomar förs in till och sprids i Sverige, säger Ann Lindberg.

Hon menar att det är förväntat att nya smittor kommer in i landet. Arbetet vid ett utbrott utgår från SVA:s beredskapsplan. Då handlar det om att kraftsamla, omfördela och avlasta nyckelpersoner.

– SVA har en god kultur av samverkan och många ansvarstagande människor med hög kompetens. Det är också jätteviktigt för mig och för SVA att vi har en bra samverkan med andra myndigheter, och med berörda näringar och intresseorganisationer i dessa frågor, säger Ann Lindberg.

Hon ser sig själv som en lyhörd och samarbetsvillig person, som kan agera snabbt med bibehållet lugn när det krisar. En annan styrka är hennes stora internationella nätverk.

– Ett antal smittämnen kryper allt närmare Sveriges gränser. Ett exempel är afrikansk svinpest som i dag finns i Baltikum. Sjukdomar som sprids med insekter utgör också ett hot. Smugglingen av hundar ökar, även från länder utanför Europa. Det finns exempel på att smugglade hundar förvandlats till ”svenska” med hjälp av falsk chipmärkning och falska intyg. Risken att få in rabies är uppenbar.

Ann Lindberg är snart 51 år, fyrbarnsmamma, gift och bor i Uppsala. Hon är ledamot av Friskis&Svettis Uppsalas styrelse, en organisation som har 30 000 medlemmar i hemstaden. Sedan 1998 hoppar hon fallskärm, och är svensk rekordinnehavare i storformationssekvens, tillsammans med 60 andra samtidigt hoppande personer.

Källa: SVA Foto: Mikael Propst