Colostrumersättning sägs sänka valpdöd

Colostrumersättning sägs sänka valpdöd

 

I höst lanserar fodertillverkaren Royal Canin en råmjölksersättning för nyfödda hundvalpar. Den sägs sänka risken för tidig valpdöd, som uppgår till i genomsnitt 20 procent enligt Royal Canins egen information.

Råmjölksersättningen innehåller bland annat äggulepulver från immuniserade höns, med IgY mot E coli samt canine parvovirus. Den rekommenderas till valpar som uppvisar risk att dö före två månaders ålder. Dessa valpar kan identifieras genom att uppfödaren/djurägaren fastställer apgarvärden vid födseln och därefter noga följer valparnas kroppstemperatur och vikt. De parametrar som ingår i apgarvärdena är hjärtfrekvens, andning (skrik vid födseln), reflexer, rörlighet och slemhinnefärg.

Enligt forskarna vid den franska veterinärhögskolans neonatalcenter i Toulouse, som tagit fram råmjölksersättningen i samarbete med Royal Canin, utgör utebliven viktuppgång eller viktnedgång under de första 48 timmarna en stark indikator för tidig valpdöd. Låg födelsevikt och lågt blodsocker är andra hot.

Enligt Royal Canins information är tidig valpdöd mycket vanligt. I Frankrike är dödligheten före två månaders ålder (inklusive dödfödda valpar) uppe i nära 23 procent, i USA och Australien ligger den på över 20 procent och i Nederländerna på drygt 18 procent.

Royal Canin framhåller att tikens egen mjölk och råmjölk alltid är bäst men att råmjölksersättningen kan utgöra ett viktigt stöd för svaga valpar.

Samtidigt påpekas att kvaliteten på råmjölken skiljer sig mellan olika tikar, och ger inte alltid det skydd mot parvoviruset som man kan förvänta sig. Därför menar man att även friska valpar kan behöva tillskottet.