EMA utreder läkemedel för kor

EMA utreder läkemedel för kor

Velactis är avsett att användas i samband med sinläggning av mjölkkor och godkändes i EU 2015. Läkemedlet marknadsförs i ett antal EU-länder, dock inte i Sverige. Nu har allvarliga biverkningar, som inte tidigare var kända, rapporterats hos behandlade kor.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utreder för närvarande misstanken om ett samband med behandlingen. Granskningen som förväntas vara klar under juli månad kommer att ligga till grund för ett EU-gemensamt beslut om vidare åtgärder. Tills dess har varje EU-land möjlighet att vidta åtgärder för den egna marknaden, vilket skett bland annat i Danmark. Det aktuella läkemedelsföretaget distribuerar inte Velactis under den tid biverkningsmisstanken utreds.

Källa: Läkemedelsverket