Fruktad mygga upptäckt i Skåne

Fruktad mygga upptäckt i Skåne

Den fruktade nilfebersmyggan har upptäckts i Skåne. Den kan sprida sjukdomen West Nile Fever, som inte finns i Sverige. Utbrott har däremot skett i Ungern, Frankrike, Grekland, Portugal och Italien. Hästar och människor kan smittas, skriver SVA i ett pressmeddelande.

Det är myggforskaren Anders Lindström vid SVA som har fångat ett exemplar av nilfebersmyggan, Culex modestus, i en trädgård i centrala Simrishamn. Efter fyndet har landet nu 50 arter av stickmyggor.

– Myggan landade på min arm och försökte sticka mig, men jag fångade den istället. Jag reagerade på utseendet redan när jag hade fångat den, säger Anders Lindström.

Myggan artbestämdes slutgiltigt som en nilfebersmygga. Sitt namn har den fått på grund av att den ofta spelar en nyckelroll vid utbrott av sjukdomen West Nile Fever, som orsakas av ett virus med samma namn (West Nile-virus). Sjukdomen West Nile Fever finns inte i Sverige, men utbrott har skett i Ungern, Frankrike, Grekland, Portugal samt Italien. Viruset som orsakar sjukdomen förekommer främst hos fåglar där den sprids med myggor som är specialiserade på fågelblod. Men eftersom nilfebersmyggan gärna suger blod från både fåglar och däggdjur sprider den West Nile Virus från fåglarna till däggdjur i regioner där viruset förekommer.

Hästar kan insjukna i West Nile Fever efter myggbett. De flesta som smittas får inga symptom alls, medan ett fåtal drabbas av feber och influensaliknande symptom. Av dessa individer kan enstaka få den form av sjukdomen som angriper nervsystemet och dödsfall kan då inträffa. På motsvarande sätt kan även människor drabbas.

I landet finns sedan tidigare några myggarter som skulle kunna sprida smittan, men nilfebersmyggan är en effektivare vektor. Eftersom den gärna biter på dagtid ökar risken för att den ska bita människor.

– Nilfebersmyggan är en art som jag har väntat på och hållit utkik efter sedan den återfanns i Storbritannien för några år sedan och sedan påträffades i Danmark häromåret. Den har också ökat i antal på flera ställen i Europa, säger Anders Lindström.

Forskarna vet inte om nilfebersmyggan har funnits i landet under en längre tid, eller om den nyligen har etablerat sig. Myggforskarna vid SVA kommer nu att kartlägga utbredningen av nilfebersmyggan för att kunna bilda sig en uppfattning om hur vanlig den är. På så sätt kan man bättre förstå riskerna för ett utbrott av West Nile Fever – om viruset skulle komma till Sverige.

Källa: SVA Foto Anders Lindström