Råttor i storstäder bär på nya smittor

Råttor i storstäder bär på nya smittor

Råttor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala har visat sig bära både på bakterien leptospira och hantaviruset, rapporterar flera medier.

Flera råttor som uppvisade antikroppar mot den aktuella formen av hantavirus, har nyligen visat sig ha varit infekterade av så kallat sorkvirus, enligt en studie från Uppsala Universitet. Tidigare har sorkviruset endast upptäckts norr om Dalälven.

Bakteriesjukdomen leptospiros smittar mest i vatten. I SvD varnar Tanja Strand, biolog och forskare vid Uppsala Universitet, föräldrar och förskolepersonal för att låta barn leka i vattendränkta områden.

Svt Nyheter uppger att en forskningsstudie från SVA visat att den farligaste formen av leptospira finns både i Stockholm och Göteborg.

Enligt anticimex har antalet bekämpningsinsatser mot råttor ökat kraftigt i hela landet de senaste åren. Han efterlyser en djupare analys av olika drabbade områden och åtgärdsplaner för va-näte och sophantering.

Källor: SvD, SVT Nyheter