Ny rekommendation för antibiotika till hund

Ny rekommendation för antibiotika till hund

Läkemedelsverket har tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika till hund. Den ger råd om hur antibiotika ska doseras för att ge tillfredsställande effekt utan onödig exponering, när det bedömts att behandling med antibiotika är nödvändig.

Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling. Rekommendationen är resultatet av ett expertmöte som Läkemedelsverket höll våren 2016 och kompletterar den antibiotikapolicy för hund som Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap tidigare tagit fram.

Länk till rekommendationen här