Optimerad cellgiftsbehandling räddar hundar

Optimerad cellgiftsbehandling räddar hundar

Carol Osborne vid Chagrin Falls Pet Clinic i Ohio har kommit långt med sina studier om att optimera cellgiftsbehandlingar av cancersjuka hundar. Till sin hjälp har hon ett test, som har tagits fram av svenska börsnoterade LifeAssays.

Den aktuella studien utförs av det australiska företaget Biotumpus och pågår i två städer i USA. Vetenskapen bakom studien handlar om att det finns en cyklisk variation av immunsystemet. Tumörtillväxten är beroende av en balansförändring i immunsystemet, där regulatoriska celler ansvarar för att balansen upprätthålls. Vid cancer förskjuts balansen så att de regulatoriska cellerna tar kontroll på bekostnad av mördarcellerna, som ju ska angripa och förstöra cancercellerna.

– Teorin går ut på att om cellgifter administreras i exakt rätt tid, kan man ge mördarcellerna fritt spelrum att attackera tumören, säger Anders Ingvarsson, vd för LifeAssays. Det som LifeAssays bidrar med är ett CRP-test för hund som är speciellt utformat för att göra det möjligt att bestämma den cykliska variationen av immunsystemet.

Enligt Anders Ingvarsson är studieresultaten hittills mycket goda. De hundar som har fått den nya behandlingen har varit i mycket långt framskridet stadium av cancer. Många av dem har tillfrisknat helt, säger han.

– I början av nästa år börjar vi med Fas II-studier, säger Anders Ingvarsson.

Text: Ingrid Kindahl