Veterinär databas snart verklighet

Veterinär databas snart verklighet

Vinnova har beslutat medfinansiera uppbyggnaden av en nationell veterinär databas, naveda. På sikt ska den användas för att kartlägga och följa upp val av behandlingsmetoder och därmed bidra till en förbättrad evidensbaserad djursjukvård, samt till forskning. Veterinär Lena Myrenius (bilden) är en av projektledarna.

Projektet ska pågå i 15 månader med start i oktober 2016 och är ett samarbete mellan SVA, SLU och branschorganisationen Svensk Djursjukvård.

Databasen naveda ska ta emot och lagra journaldata från landets djurkliniker och djursjukhus. Idén bygger på att klinikerna frivilligt delar med sig av journaldata som avidentifieras och förs över till databasen i realtid.

Det långsiktiga målet är att skapa bättre förutsättningar för forskning och sjukdomsövervakning till nytta för djurvälfärd, djursjukvård och för folkhälsan.

– I dag finns en outnyttjad och otillgänglig källa av kunskap i våra journaler. Med naveda som verktyg kommer vi inom några år att få tillgång till denna kunskap, säger veterinär Lena Myrenius, som är en av projektledarna.

Genom att databasen på sikt kan användas för att kartlägga och följa upp val av behandlingsmetoder, väntas den bidra till en förbättrad evidensbaserad djursjukvård. Databasen kommer även att kunna bidra till forskning inom området djurhälsa och djurvälfärd samt till den viktiga övervakningen av antibiotikaanvändning.

Text: Ingrid Kindahl Foto Mikaela Wollin