Fransk hjärtmask inte så utbredd som befarats

Fransk hjärtmask inte så utbredd som befarats

Fransk hjärtmask tycks inte så utbredd i Skåne som befarats. Det visar en studie som veterinären Fanny Mauritzson på Din Veterinär i Helsingborg genomfört, med stöd av ett stipendium från Svelands Stiftelse. Studien behöver dock följas upp.

Fanny Mauritzson fick ett stipendium av Svelands Stiftelse på 30 000 kr och undersökte totalt 88 jakthundar i olika åldrar under 2014. För varje deltagande hund samlades tre avföringsprover in som sedan analyserades med olika metoder för att leta efter hjärt- och lungmask samt inälvsparasiter.

– Trots att tidigare studier visar att väldigt många jakthundar i Danmark har smittan, hittade man ingen hjärt- eller lungmask bland hundarna i min studie. Jag är verkligen glad att smittan inte var så utbredd i Skåne som jag först trodde, säger Fanny Mauritzson.

Hon fick upp ögonen för forskningsprojektet när hon studerade i Köpenhamn där hjärtmasken är ett stort problem. Eftersom Skåne var ett outforskat område som ligger så pass nära i förhållande till Köpenhamn, ville hon ta reda på om det fanns någon förekomst av parasiten hos jakthundar i Skåne.

Fransk hjärtmask finns i hela världen, speciellt i milda och regniga klimat. Den är bland annat utbredd i Danmark och studier visar att över 90 procent av rävarna bär på parasiten. I vissa områden är upp till närmare 10 procent av jakthundarna smittade av parasiten. Inälvsparasiter och hjärtmask finns även utspritt i andra delar av världen såsom Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Det fuktiga klimatet i de här länderna är optimalt för sniglar som smittan sprids genom. I Sverige har man hittat fransk hjärtmask hos omkring 16 hundar och ett flertal rävar runt om i landet.

I framtiden hoppas Fanny att få göra en uppföljning på sin studie. Eftersom tidigare forskning visar att unga hundar smittas av parasiten i större utsträckning än äldre hundar, vill hon gärna undersöka hundar under två års ålder. Det beror på att unga hundar inte har ett fullt utvecklat immunförsvar och har större tendens att äta olämpliga saker, exempelvis sniglar. Alternativt vill hon undersöka de hundar som redan har symtom på fransk hjärtmask.

Fransk hjärtmask är en parasit som har hundar och rävar som huvudvärd. Masken är dock i behov av en mellanvärd för att kunna utvecklas, som i det här fallet utgörs av alla sorters vatten- och landlevande sniglar. Det vanligaste är att hundar smittas när de äter en infekterad snigel. Det kan även räcka att hunden slickar på snigeln för att smittas. Rödräven anses också utgöra en viktig del i spridningen av denna parasit då sniglar är en del av rödrävens naturliga föda.

Parasiten är en lång rundmask som lever i den smittade hundens hjärta och lungor. Maskarna kan även vandra fel till andra organ som kan orsaka blödningar eller skada i hjärnan. Hunden får ofta symtom på hjärt- och luftvägssjukdom som kan yttra sig såsom hosta, motionsintolerans och blödningar. Hundar som får diagnosen tidigt har god chans att bli fullt friska. De hundar som däremot varit smittade under en längre tid utan behandling kan bland annat drabbas av hjärtsvikt och har betydligt sämre prognos för överlevnad.

Hundar som ska resa utomlands där risken för fransk hjärtmask är stor, kan skyddas med förebyggande åtgärder. I riskområden som Danmark (även inne i Köpenhamns stora parker) bör hunden hållas kopplad och borta från sniglar. Vid kontinuerliga resor kan man behandla med parasitläkemedel var fjärde vecka. Avmaska inte på rutin då det gör parasiterna resistenta. Skicka istället in avföringsprov för analys vid misstanke om parasiter.

Under 2015 delade Svelands Stiftelse totalt ut 376 500 kr ut till olika forskningsprojekt om bland annat bornavirus hos papegojfåglar, hjärtsjukdom hos katt, ledinflammation hos häst samt hudinflammation hos hund.

 

Källa: Sveland Djurförsäkringar