Gamla dvärgschimpanser behöver glasögon

Gamla dvärgschimpanser behöver glasögon

Dvärgschimpanser (även kallad bonobo) får sämre syn med åldern. I likhet med människor blir de översynta och får svårt att se på nära håll. Det upptäckte forskare från Primate Research Institute vid universitetet i Kyoto av en händelse när de betraktade två dvärgschimpanser som ryktade varandra.

Den äldre individen satt på armlängds avstånd och letade igenom pälsen på den andra, och kom bara nära när den upptäckte något att ta bort. Forskarna återfann samma beteende när de studerade 14 vilda dvärgschimpanser i åldrarna 11 till 45 år. Avståndet vid rykt ökade exponentiellt med tilltagande ålder. Gamla videoinspelningar på en av dvärgschimpanserna i studien visade dessutom ett den satt på avsevärt kortare avstånd i yngre år, vilket ytterligare bekräftade forskarnas tes att dvärgschimpanser blir översynta med åldern.

Källa: Cell Press