Konsumtionsökningen av kött stannar av

Konsumtionsökningen av kött stannar av

Totalkonsumtionen av kött per person och år ökat med 37 procent till 88 kg mellan 1980 och 2015. Det framgår av Jordbruksverkets statistik över livsmedelskonsumtionen. Totalkonsumtionen av kött låg på ungefär samma nivå 2010 och 2015. Konsumtionsökningen tycks därmed ha avstannat.

Konsumtionen av färskt och fryst kött har ökat med 84 procent mellan 1980 och 2015 till 52 kg per person och år. Hela denna ökning skedde under perioden 1990–2015. Det är främst fjäderfäkött som har ökat, från 4 till 21 kg per person. Konsumtionen av nötkött har fördubblats från drygt 6 till 13 kg medan konsumtionen av griskött har varierat mellan 10­–16 kg per person och år. Övrigt färskt och fryst kött har haft en stabil konsumtionsnivå runt 4 kg per person och år.

Under perioden 1980–2015 har konsumtionen av charkuterivaror och konserver varierat mellan 20–25 kg per person och år. Konsumtionen av frysta köttprodukter och fryst färdiglagad mat nådde en högsta nivå på cirka 18 kg per person och år i mitten av 2000-talet. Denna ökning med över 200 procent sedan år 1980 har sedan följts av en minskad konsumtion.

Totalkonsumtionen av mjölk har under samma period minskat från 185 till 115 liter per person och år, en minskning med 38 procent. Även konsum­tionen av matfett har minskat under perioden, från 25 till 18 kg per person och år, en minskning med 27 procent.