Pengaregn från Stiftelsen Hästforskning

Pengaregn från Stiftelsen Hästforskning

Åtta nya forskningsprojekt beviljas medel i Stiftelsen Hästforsknings utlysning inför 2017. Fem av projekten är helsvenska och tre är samarbetsprojekt mellan Norge och Sverige. Dessutom får nio pågående projekt fortsatt finansiering.

Många hästar som tränar och tävlar har ett asymmetriskt rörelsemönster. Det kan vara orsakat av smärta, träning eller en naturlig variation. I projektet ska förändringar i rörelsemönstret hos rid- och travhästar studeras. Prevalens och grad av asymmetrier hos unghästar som inte tränats och ridhästar som tävlar på elitnivå ska studeras. Även hur symmetrin påverkas av olika faserna i skoningsperioden ingår i projektet.

”Från unghäst till atlet – förändringar över tid av rörelsesymmetrin hos trav- och ridhästar” är ett av projekten inom programområde Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap. Huvudsökande är Marie Rhodin, SLU och Eli Hendrickson, NMBU.

Här är alla de nya svenska projekten:
”Vaccination – ett möjligt alternativ till avmaskning av häst?” Caroline Fossum, SLU

År 1: 562 000 SEK
År 2: 749 000 SEK
År 3: 776 000 SEK

”Antikroppar mot hästinfluensa i verkligheten – en studie av vaccinerade svenska travhästar i träning”, Eva Wattrang, SVA.

År 1: 250 000 SEK

”Påverkas hästars återhämtning efter arbete av uppstallningsformen?” Anna Jansson, SLU.

År 1: 115 000 SEK

”Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen: Hur konsumtionen varierar över region och hästtyp”
Tobias Heldt, Högskolan Dalarna.

År 1: 630 000 SEK
År 2: 470 000 SEK

”Hästens och människans välfärd och värdighet” Henrik Lerner, Ersta Sköndal högskola.

År 1: 374 500 SEK

Nytt norsk-svenskt projekt:
”Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt”
Kristin Olstad, NMBU, Kerstin Hansson, SLU.

År 1: 520 000 NOK/204 000 SEK
År 2: 236 000 NOK/204 000 SEK
År 3: 250 000 NOK/217 000 SEK

Nya svensk-norska projekt:
”Från unghäst till atlet – förändringar över tid av rörelsesymmetrin hos trav- och ridhästar”
Marie Rhodin, SLU, Eli Hendrickson, NMBU.

År 1: 503 000 SEK/536 000 NOK
År 2: 506 000 SEK/228 000 NOK
År 3: 917 000 SEK/325 000 NOK

”Medicintekniska produkter – innehåll och effekt på ledinflammation”
Maria Löfgren, SLU, Cathrine Fjordbakk, NMBU.
År 1: 602 000 SEK/166 000 NOK
År 2: 718 000 SEK/166 000 NOK
År 3: 478 000 SEK

Mer fakta finns på www.hastforskning.se