Slakteri åtalsanmäls för slakt utan rätt bedövning

Slakteri åtalsanmäls för slakt utan rätt bedövning

Livsmedelsverket åtalsanmäler Ginsten Slakteri i Harplinge för misstänkt brott mot flera djurskyddslagar i samband med grisslakt.

Livsmedelsverket misstänker att AB Ginsten Slakteri har brutit mot flera regler och att flera grisar slaktats utan att ha varit tillräckligt bedövade, skriver verket i ett pressmeddelande.

Regler för hur djur ska bedövas innan slakt finns i djurskyddslagen, EU:s förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning samt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur.

– Djur ska inte behöva lida i onödan i samband med slakt. Om inte bedövningen görs på rätt sätt kan djuren utsättas för stort lidande och därför åtalsanmäler vi företaget, säger Henrik Björnfot, avdelningschef för avdelning Södra Götaland.

Åtalsanmälan grundar sig på samma händelser som tidigare rapporterats till Länsstyrelsen i Halland. Med utgångspunkt från dessa händelser vitesförelade Länsstyrelsen företaget tidigare i december.