Strålskyddet brister hos ambulerande veterinärer

Strålskyddet brister hos ambulerande veterinärer

Veterinärer som bedriver ambulerande röntgenverksamhet behöver stärka sitt strålskyddsarbete. Det bedömer Strålsäkerhetsmyndighetens i sin strålsäkerhetsvärdering för veterinärmedicin.

Under 2015 inspekterade Strålsäkerhetsmyndigheten 22 veterinärer med ambulerande röntgenverksamhet. Samtliga hade tillstånd för verksamhet med joniserande strålning och bedrev röntgenverksamhet med fokus på hästar. De 22 tillståndshavarna anses vara ett representativt underlag för verksamhetsområdet.

– Vi anser att veterinärer med ambulerande röntgenverksamhet inte i tillräcklig omfattning uppfyller de strålskyddskrav som vi har granskat, säger Helene Jönsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Bristerna kan leda till att arbetstagare och allmänhet får onödiga stråldoser.

Endast fyra av de 22 inspekterade veterinärerna uppfyllde samtliga krav som granskades. De krav som inte uppfylldes handlade bland annat om ofullständig dokumentation, otydlig ansvarsfördelning samt att veterinärerna inte visste tillräckligt väl vilka stråldoser som personalen fick när de genomförde röntgenundersökningar.

Under 2017 kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att fortsätta genomföra inspektioner mot verksamhetsutövare inom veterinärmedicin.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten