AniCura slår ett slag för handdesinfektion

AniCura slår ett slag för handdesinfektion

En ny studie från AniCura visar att användningen av handdesinfektionsmedel inom djursjukvården är för låg. AniCura har nu satt som mål att öka användningen inom koncernen med 50 procent under 2017.

Studien har genomförts inom ramen för AniCuras veterinärmedicinska kvalitetsprogram, QualiCura. Kliniker och djursjukhus från alla länder där AniCura finns representerat fanns bland deltagarna. Undersökningen gick till så att man mätte den faktiska användningen av alkoholbaserad handdesinfektion under en given tidsperiod. I genomsnitt använde de deltagande klinikerna 14 ml handdesinfektionsmedel per patientdag. Volymen varierade beroende på verksamhet.

För 2017 har AniCura satt som mål att alla verksamheter ska öka sin förbrukning av handdesinfektion mer än 50 procent i snitt. Då uppnås gruppens långsiktiga mål om en snittkonsumtion på mer än 30 ml per patientdag.

– För att uppnå målet kommer vi att arbeta på flera fronter. Vi börjar med att följa upp mätningen, och eventuellt ta kontakt med de kliniker som inte ökar användningen. Det här ingår i AniCura patientsäkerhetssatsning, säger Ulrika Grönlund, som är kvalitetsansvarig på AniCura.

Hon påpekar att den svenska djursjukvården ligger långt framme i hygienfrågorna, men att inställningen i andra länder kan vara något yrvaken. Då handlar arbetet om att sprida information och sätta upp dispensrar.

Enligt WHO är rena händer den viktigaste åtgärden för att minska spridningen av smittämnen, inklusive antibiotikaresistenta bakterier.

 

Källa: AniCura