Enklare ställa diagnos på EMS

Enklare ställa diagnos på EMS

En studie vid SLU visar att det går att använda ett enkelt test för att ställa diagnos på EMS, ekvint metabolt syndrom.

EMS är hästens motsvarighet till ett förstadium till diabetes mellitus typ 2. Sjukdomen är kopplad till rubbningar i omsättningen av insulin och blodsocker, och ger en ökad risk för fång.

För att ställa diagnosen undersöks hästens insulin- och blodsockernivåer. Dessa kan dock variera kraftigt över dygnet, bland annat beroende på utfodring och stress. De metoder som finns tillgängliga för korrekt diagnos är avancerade och kostsamma.

I USA har man tagit fram ett enklare test, ett så kallat oralt glukostest (OGT), där man ger hästen sockersirap i munnen och sedan analyserar insulin och blodsocker i blodprov.

Den sockersirap man använder i USA finns inte tillgänglig på marknaden i Skandinavien. Målet med den aktuella studien var därför att ta fram och utvärdera ett modifierat OGT, där man använder en sockersirap som kan köpas i mataffärer i Skandinavien. I studien undersöktes både friska hästar och hästar med EMS. De friska hästarna undersöktes vid två tillfällen, för att undersöka metodens tillförlitlighet.

Resultat från studien visar att det modifierade OGT går bra att använda som test för diagnostik av ekvint metabolt syndrom.

Källa: SLU