Djurvårdare föreslås få undantag i sex år

Djurvårdare föreslås få undantag i sex år

Jordbruksverket föreslår att djurvårdare ska få utföra vissa arbetsuppgifter som i dag bara legitimerad personal får göra. Undantaget ska gälla i sex år. Kravet är att djurvårdarna ska genomgå särskild utbildning och att arbetsuppgifterna utförs under veterinärs ansvar.

Jordbruksverket ser allvarligt på bristen på legitimerade djursjukskötare, vilket är bakgrunden till förslaget om undantag från det så kallade behandlingsförbudet.

”Undantaget ger djurvårdare möjlighet att genom utbildning utöka sin kompetens. Efter genomförd och godkänd utbildning kan djurvårdaren, under en veterinärs ordination och ansvar, utföra vissa nya arbetsuppgifter”, heter det i ett pressmeddelande.

– Vissa mottagningar tvingas stänga kvällar och helger på grund av den akuta bristen på legitimerade djursjukskötare. Inte minst ser vi problem på landsbygden där veterinärmottagningarna ofta är små. Det är inte ett bra djurskydd och det är inte den utvecklingen som vi vill ha inom svensk djursjukvård. Genom att utöka kompetensen hos djurvårdarna löser vi problemet kortsiktigt samtidigt som vi upprätthåller en god och säker vård, säger Håkan Henrikson, direktör för divisionen för främjande och förvaltning vid Jordbruksverket.

Elisabet Ellström, veterinär och vd för Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg, understryker att dagens situation inte är hållbar.

– Bristen på djursjukskötare är ett allvarligt problem som vi behöver hitta lösningar på för en effektiv djursjukvård och därmed ett gott djurskydd. Genom det föreslagna tillfälliga undantaget skapas bättre förutsättningar för att kunna komma till rätta med situationen, menar Elisabet Ellström.

På längre sikt behövs dock fler utbildningsplatser och redan till hösten utökar SLU antalet utbildningsplatser med tio.

– Att det blir fler utbildningsplatser redan i år är jättebra. Men inom en sexårsperiod som undantaget gäller så hoppas jag att platserna kommer utökas ytterligare för att komma till rätta med bristen på legitimerade djursjukskötare, säger Håkan Henrikson.

Källa: Jordbruksverket