Forskning om hund- och katthälsa får 4,6 miljoner

Forskning om hund- och katthälsa får 4,6 miljoner

 

Agria och SKK forskningsfond avsätter på 4,6 miljoner kronor under 2017. Pengarna ska stödja 25 forskningsprojekt om hund och katt i Sverige, Norge och Danmark.

Av projekten är 12 nya för i år, övriga avser förlängd finansiering av pågående projekt.

– Vi strävar efter att fler sjukdomar kan förebyggas, diagnostiseras och behandlas för att på sikt förbättra den fysiska hälsan hos våra sällskapsdjur, säger Pekka Olson, chef för veterinära strategier på Agria Djurförsäkring.

Här är några exempel på hundforskning som får stöd:

  • En dansk forskare ska undersöka om en viss typ av medicinering kan bidra till att minska dödligheten bland hundar med hjärtsvikt. Medicineringen används med goda resultat inom humanvården.
  • Vid Linköpings universitet forskas om hur stress och livsstil kan påverka relationen mellan människa och hund. Samspelet baseras på sociala relationer, men vilka fysiologiska samband skapas?
  • Forskare vid SLU vill kartlägga arvsmassan hos ett hundratal hundar för att bättre kunna identifiera genetiska förändringar som är kopplade till ärftliga sjukdomar.
  • Artros är en vanlig diagnos. Nu vill forskare kunna erbjuda drabbade hundar en högre livskvalitet genom bättre smärtlindring, men också genom att förbättra möjligheten till klinisk utvärdering av hundens smärta och hälta.

Exempel på kattforskning:

  • Ett kattprojekt handlar om det kraftigt ökande problemet med dvärgväxt hos ragdoll. Med hjälp av förbättrad genanalys hoppas forskarna kunna hitta den underliggande sjukdomsgenen som är ärftlig. I dag är det omöjligt att identifiera anlagsbärare annat än genom testparning.
  • I Köpenhamn kommer forskare att fördjupa sig i hur man bättre ska kunna ställa diagnos hos kritiskt sjuka katter med hjärtmuskelskador. Metoden används i dag på hund och människa men ännu inte på katter.

Läs hela sammanställningen om forskningen på hund och katt här.

Källa: Agria