Hästägare googlar i stället för att ringa veterinären

Hästägare googlar i stället för att ringa veterinären

Minst 20 000 hästar i Sverige får inte tillräcklig djursjukvård. Det uppger Agria som hänvisar till en enkät som företaget har genomfört.

Agria Djurförsäkring har genomfört en enkätundersökning som visar att minst 20 000 hästar i Sverige inte får nödvändig djursjukvård. Hela 22 procent av ägarna till oförsäkrade hästar upper att de googlar istället för att ringa till veterinären om hästen blir dålig och inte får veterinärvård. Nära var tredje tar hjälp av en kompis istället för att kontakta veterinären.

Enligt Agria är det första gången som hästägare med oförsäkrade hästar har svarat på frågor om hur deras hästar får ta del av veterinärvård när de blir sjuka eller skadade. Nästan var fjärde respondent säger sig behandla djuret själv om hästen blir dålig. 22 procent uppger att de söker information om djursjukvård på internet i stället för att ta hjälp av en veterinär.

Stefan Fur, affärsområdeschef Häst & Lantbruk, Agria Djurförsäkring, är förvånad över resultatet:

– Man kan fundera över om det brister i djurskyddet när vanliga hästägare försöker behandla sjuka hästar och undviker att ta hjälp av veterinär. Alla hästar är värda att få rätt vård, och som djurägare har man en skyldighet att ge hästen nödvändig veterinärvård.

Paragraf 9 i djurskyddslagen lyder: ”Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär”.

En del hästar får ingen vård alls – 17 procent väljer att avliva hästen istället för att söka veterinär.

– Allting snurrar snabbare i dag, även hästköpen. Många blir hästägare innan grundkunskapen finns på plats, förr hann man få mer kunskap från ridskolan och lärde sig hur ett sunt hästhavande ska fungera. Vi ser tydligt behovet av att lyfta kunskapsnivån, säger Stefan Fur.

Det var undersökningsföretaget PFM som utförde undersökningen. 250 respondenter svarade på frågor om hur de hanterar en situation där en oförsäkrad häst blir skadad eller sjuk.

Så svarar hästägarna i undersökningen, exempel:

6 procent anlitar aldrig en veterinär.

43 procent anlitar en veterinär en gång per år.

22 procent googlar för behandlingstips om hästen blir dålig i stället för att söka veterinär.

29 procent tar hjälp av en kompis för behandling om hästen blir sjuk.

23 procent säger att de valt bort behandling någon gång av ekonomiska skäl.

5 procent har inte en veterinärvårdsförsäkring eftersom de tror att hästen inte ska bli sjuk eller skadad.

17 procent väljer att avliva hästen om den blir sjuk, istället för att söka veterinär.

Om respondenterna

  • 250 personer med oförsäkrade hästar deltog i undersökningen.
  • 64 procent av respondenterna har 2-5 hästar.
  • Knappt hälften äger halvblodshäst.
  • 12 procent av hästarna är tävlingshästar på elitnivå.
  • 18 procent av respondenterna bor i Skåne.

Källa: Agria