Hästar värre miljöbovar än kor

Hästar värre miljöbovar än kor

I hagar där det går många hästar kan utsläppen av fosfor vara tre gånger högre än gränsvärdet för lantbrukets djur. Det skriver DN.

Lantbrukare som har kor, grisar och höns omfattas av stränga regler för hur gödslet ska tas om hand. Dessa regler gäller inte för hästar.

Till saken hör att det nu finns fler hästar än kor i landet, och att de flesta hästar ägs av privatpersoner som inte känner till den miljöbelastning som deras hästar utgör.

Orsakerna är dels att för många hästar vistas på för liten yta, dels att de utfordras med kraftfoder. För att komma till rätta med problemet bör hästägarna anpassa hagarna, och bland annat förstärka områden i hagarna som belastas hårt, till exempel nära grinden och utfodringsplatser. Antalet hästar ska inte överskrida 2,5 per hektar.

Vad gäller fodret har forskning visat att mineralfoder ger ett mycket större överskott på fosfor än annat foder.

Källa: DN