Vanligt penicillin rekommenderas till kor

Vanligt penicillin rekommenderas till kor

Med tanke på ökande antibiotikaresistens rekommenderar forskare vid SLU att vanligt penicillin används till kor som behöver behandlas mot akut livmoderinflammation.

Efter kalvningen kan kon bli allvarligt sjuk i akut livmoderinflammation, speciellt om hon haft en svår förlossning, tvillingar eller kvarbliven efterbörd. Sjukdomen behandlas ofta med antibiotika. I en svensk fältstudie togs bakterieprover från livmodern på 79 sjuka kor, och bakteriernas antibiotikaresistens undersöktes.

Hos de flesta korna fanns E. coli-bakterier i kombination med andra bakterier såsom fusobakterier, clostridier och Trueperella. Alla utom E. coli var penicillinkänsliga. De behandlande veterinärerna gav oftast korna vanligt penicillin, men 19 procent fick bredspektrumantibiotikan tetracyklin.

De flesta korna tillfrisknade oavsett vilken sorts antibiotika de fått, och de som inseminerades blev dräktiga igen inom samma tidsperiod som friska kor. Bara 6 procent av korna dog eller avlivades i det akuta sjukdomsskedet.

Källa och foto: SLU

Länk till den vetenskapliga artikeln här