Kirurgisk stress kopplas till vävnadshantering

Kirurgisk stress kopplas till vävnadshantering

Kirurgisk stress och ökad postoperativ smärta kan kopplas till att vävnaden lyfts och dras under operationen, snarare än till snittet. Påverkan blir densamma på både sjuka och friska djur. Det visar en studie vid SLU.

Kirurgisk stress drabbar både friska och sjuka djur. Det bekräftar en ny studie från SLU som har jämfört stresspåslag vid kastrering av friska tikar och tikar med livmoderinflammation.

I undersökningen ingick åtta tikar med pyometra och en lika stor frisk kontrollgrupp. Samma preparat användes till premedicinering och anestesi i båda grupper. Samtliga hundar fick äggstockar och livmoder avlägsnade.

Stressnivån bedömdes utifrån hundarnas blodtryck och hjärtfrekvens. Operationen delades in i fyra faser: före snittet, hudsnitt och öppning av bukhålan, manipulation av äggstockar och livmoder samt transektion av mesovarium, transektion av livmoderhalsen och avlägsnande av organen.

Hos samtliga hundar ökade det systoliska blodtrycket när kirurgen började hantera bukorganen mellan den andra och tredje fasen. Inga signifikanta skillnader i blodtryck eller hjärtfrekvens noterades mellan de två grupperna.

– Vi har kopplat stressreaktionen under ingreppet till när man lyfter och drar i vävnaden, för det är då känselnerverna stimuleras, förklarar Odd Höglund, docent och universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper på SLU samt studiens huvudförfattare. Detta tycks påverka djuren oavsett om de är sjuka eller inte.

Själva snittet gav ingen ökning av blodtryck eller hjärtfrekvens.

– Det är inte öppningens storlek i buken utan själva vävnadshanteringen, alltså hur man hanterar organen, som påverkar, förtydligar Odd Höglund.

Han menar att det finns en koppling mellan kirurgisk stress och postoperativ smärta.

– Genom att mäta kirurgisk stress under operationen kan vi identifiera vilka delar av ingreppet som stimulerar mest känselnerver och därmed också orsakar mest postoperativ smärta. Därmed kan vi fokusera på rätt förbättrande åtgärder. I de studier som finns på postoperativ smärta efter bukingrepp på hund så har ingen positiv nytta visats av mindre sår, eller lokalbedövning av såret, och det stämmer med våra observationer när vi mäter intraoperativ kirurgisk stress.

Genom att utveckla tekniker som minskar vävnadstrauma vid operation kan man både minska stresspåslaget och förbättra djurens välmående. Odd Höglund har själv ägnat många års forskning till att utveckla en självslutande resorberbar loop som kan användas vid kastration för att ligera mesovariet och på så sätt förenkla det operativa ingreppet.

Även titthålskirurgi kan vara ett sätt att minska påverkan på vävnaden i samband med en ovariektomi, både med avseende på kirurgisk stress och postoperativ smärta.

– När man har mätt hur hundar rör sig efter en sådan procedur så har man sett att deras rörelsemönster inte förändras dygnet efter en laparoskopi, medan så är fallet efter traditionell öppen bukkirurgi, säger Odd Höglund. Det tyder på snabbare återhämtning efter minimalt invasiv kirurgi och det stämmer också med data från studier på människor.

Text: Renate Larssen Foto SLU