Myndigheter utreder nya fall av ehec

Myndigheter utreder nya fall av ehec

I februari blev sex personer sjuka av samma ehec-variant som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Myndigheterna undersöker nu hur personerna blivit smittade.

Sex personer i tre olika delar av landet har under februari blivit sjuka av ehec-bakterier. En gemensam nämnare är att alla som blivit sjuka har ätit nötfärs.

Totalt är det nu 26 personer som har insjuknat med samma typ av ehec O157, varav 20 insjuknade i höstas. Mycket tyder på att de personer som smittats nu under 2017 har ätit samma nötfärs, fryst och upptinad, som de som blev sjuka i höstas, men det finns fortfarande osäkerheter. Smittskyddsenheter i berörda landsting fortsätter därför utredningen tillsammans med Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten.

Källa: SVA