Studie ökar förståelse för komplexa virusinfektioner

Studie ökar förståelse för komplexa virusinfektioner

Faktorer som stress, genetik eller olika mikroorganismer kan påverka olika sjukdomars uppkomst och utfall. Till exempel kan virus som en individ redan bär på eventuellt påverka vilken effekt ett nytt virus kommer ha på ett djurs hälsa.

För att förstå effekten av samtidig infektion med olika virus hos gris har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt vilka virus grisar som drabbats av den komplexa sjukdomen Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) bär på och jämfört det med friska grisar. I studien användes så kallad storskalig sekvensering och bioinformatik för att analysera virus i grisens lymfknutor.

Resultaten visade att friska grisar var infekterade av ett antal olika virus, varav många var enkelsträngade DNA-virus. I PMWS-grisar dominerade, som väntat, porcint circovirus typ 2 (PCV2), men i bakgrunden av PCV2-infektionen identifierades även ett antal andra DNA- och RNA-virusinfektioner. Som en bonus upptäcktes virus som inte tidigare beskrivits i den svenska grispopulationen, bland annat ett porcint pestivirus som i andra länder kopplats till skaksjuka hos smågris.

Sammantaget så kommer dessa resultat kunna leda till en ökad förståelse kring hur komplexa infektionssjukdomar uppkommer.

Länk till studien: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0166863

Källa: SLU Foto: Satu Knape