Svenska veterinärer varsamma med antibiotika

Svenska veterinärer varsamma med antibiotika

En studie som AniCura genomfört visar att svenska och norska veterinärer är återhållsamma med att skriva ut antibiotika jämfört med veterinärer i övriga Europa.

AniCura genomför varje kvartal studier av den medicinska kvaliteten inom europeisk djursjukvård. Den senaste studien belyser användningen av antibiotika.

– Sett i ett europeiskt perspektiv har vi en sund användning av antibiotika inom svensk djursjukvård. Här används hälften så mycket antibiotika som i andra europeiska länder, och vi har ändå goda behandlingsresultat, säger Ulrika Grönlund, kvalitetschef inom AniCura.

Studien som genomfördes i oktober förra året omfattade närmare 2 000 hundar som under en dag behandlades på djursjukhus i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Österrike. Totalt behandlades 14 procent av hundarna med antibiotika och det vanligaste syftet var förebyggande användning under operation (22 procent) följt av behandling av olika typer av sårinfektioner (18 procent). I Sverige bedömdes endast 10 procent av hundarna behöva antibiotika, medan andra länder behandlade upp till 25 procent av djuren med antibiotika. På ett fåtal av de djursjukhus i Europa som ingick i studien behandlades så många som 40 procent av patienterna med antibiotika.

AniCura, som har kliniker i flera europeiska länder, arbetar aktivt med att kartlägga, följa upp och minska onödig användning av antibiotika för smådjur i koncernen. Arbetet sker inom ramen för kvalitetsprogrammet QualiCura.

– Den snabba spridningen av resistenta bakterier är oroväckande och det är viktigt att vi inom djursjukvården bara använder antibiotika när det verkligen behövs och med rätt dosering. Som europeisk aktör försöker vi dra lärdomar mellan djursjukhusen i de olika länderna, säger Ulrika Grönlund.

Källa: AniCura