Försäljning av smärtstillande ökar, antibiotika minskar

Försäljning av smärtstillande ökar, antibiotika minskar

 

Försäljningen av smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel till djur ökade under 2016 jämfört med föregående år. Det visar Jordbruksverkets årliga rapport till regeringen. Bredspektrumantibiotika säljs allt mindre till djur.

— Att försäljningen av kritiskt viktiga antibiotika minskar är mycket positivt och indikerar en hög följsamhet till föreskrifter och riktlinjer om antibiotikaanvändning och bidrar till fortsatt gott resistensläge bland svenska djur, säger Kinfe Girma på avdelningen för djurskydd och hälsa.

När det gäller antiinflammatoriska medel som används till sällskapsdjur har försäljningen ökat successivt sedan 2005.

— Vi tror att medvetenheten om betydelsen av smärtlindring och inflammationshämning i behandlingen av djur har ökat de senaste åren, säger Kinfe Girma.

Förekomst av antibiotikaresistenta bakterier är ett ökande problem på global nivå. Ur ett resistensperspektiv är utvecklingen mot mindre mängd av bredspektrumantibiotika till förmån för smalspektrumantibiotika mycket positiv. Jämfört med övriga länder i Europa som har jämförbar statistik, är Sverige ett av de länder som har både lägst förbrukning och lägst förekomst av antibiotikaresistenta bakterier. Sedan 2013 har Jordbruksverket begränsat användningen av vissa antibiotika till djur. Det gäller bland annat antibiotika som är kritiskt viktiga för behandling av människor.

— I Sverige prioriterar vi det förebyggande djurhälso- och djurskyddsarbetet för att hålla djuren friska. Målsättningen är att antibiotika endast ska användas när det verkligen behövs. Friska djur behöver inte antibiotika, säger Elisabet Lindal, samordnare antibiotikafrågor på avdelningen för djurskydd och hälsa.

Rapporten omfattar försäljningen av:

  • antimikrobiella och anti­parasitära läkemedel
  • läkemedel innehållande hormoner
  • antiinflammatoriska läkemedel
  • lugnande och lokalbedövande läkemedel
  • vacciner

Läs rapporten här

Källa: Jordbruksverket