SLU i världstopp

SLU i världstopp

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är bland tio i topp av drygt 26 000 lärosäten över hela världen i fyra ämnen. Rankningen är gjord av Center for World University Rankings (CWUR).

SLU rankas i världstopp enligt följande:

 

  • Skogsvetenskap (första plats, 100 poäng av 100 möjliga)
  • Markvetenskap (femte plats, 95,19 poäng av 100 möjliga)
  • Veterinärmedicin (sjunde plats 93,98 poäng av 100 möjliga)
  • Biodiversitet (sjunde plats, 90,64 poäng av 100 möjliga)

– De olika rankinglistorna uppvisar en del skillnader beroende på vilka kriterier som används, men på det hela taget visar de att SLU är ett riktigt bra universitet, speciellt sett utifrån att vi är litet universitet. Inom vissa forskningsområden är vi i den absoluta världstoppen, och det är jag mycket stolt och glad över. Men äran ska i första hand gå till våra kreativa forskare, engagerade lärare och den stöttande teknisk-administrativa personalen, säger SLU:s rektor Peter Högberg.

 

Sammantaget rankas SLU på plats 116 globalt bland lärosätena med flest tio i topp- placeringar.

CWUR bygger på antalet publiceringar i vetenskapliga tidskrifter.

Källa: SLU