SVA-rapport om vilda djur i Sverige

SVA-rapport om vilda djur i Sverige

Nu har rapporten ”Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2016” kommit från SVA. Totalt undersöktes 1 704 hela, vilda djur, eller prover från vilda djur, under förra året. En positiv nyhet är att antalet rapporterade älgtjurar med variga hudsår minskade betydligt jämfört med 2015. Flest trikinfynd gjordes hos lokatt.

Utbrottet av den nya varianten av kaningulsotvirus, RHDV typ 2, var omfattande under 2016. Syd- och Mellansverige drabbades särskilt hårt, där många vilda och tama kaniner dog. På Hallands Väderö upptäcktes smittan hos skogsharar, för första gången. Bland kaniner förekom även kaninpest, främst i Skåne.

Sommarens mjältbrandsutbrott i Ombergstrakten skördade även offer bland viltet. Tre älgar dog av mjältbrand.

En mycket smittsam typ av fågelinfluensavirus, H5N8, spred sig under året bland vilda fåglar och tamfågel i Europa. Under november upptäcktes smittan även i Sverige, och den första drabbade fågeln som upptäcktes var en knipa från Skåne. Sammantaget påvisades smittan under 2016 hos 20 vilda fåglar, främst från de södra och östra kustområdena. En besättning med tama fjäderfä i Skåne drabbades också av sjukdomen.

SVA fick 2015 in prover och rapporter från närmare 150 fall av älgtjurar med utbredda, variga sår längs ryggen. Förra året rapporterades bara spridda, nya fall till SVA. Vad som orsakar såren är ännu inte klarlagt. Svärmningar av älglusflugor, eller andra faktorer som orsakar kronisk klåda och sekundära bakterieinfektioner i sönderkliad hud som följd, misstänks kunna ligga bakom förändringarna.

När prionsjukdomen avmagringssjuka, Chronic Wasting Disease (CWD), våren 2015 hittades hos tre vildrenar och två älgar i Norge uppstod en oro för att sjukdomen också kan finnas i Sverige. Men CWD har inte påvisats i några av de sjuka och avlivade, eller upphittade döda svenska hjortdjur som undersöktes vid SVA under 2016. Sjukdomen drabbar bara hjortdjur, men hade före de norska fallen aldrig påträffats i Europa.

På tio-i-topp-listan över undersökta vilda däggdjur och fåglar 2016 finns i fallande ordning följande arter (antalet inom parantes): brunbjörn (264), älg (153), lodjur (122), havsörn (114), utter (93), fälthare (76), kanin (75), rödräv (75), rådjur (65), samt fladdermus (57). För björnar är det många vävnadsprover från licensjakten som inkommer, vilket är del av hälsoövervakningen av björnstammen. Lodjur var det djurslag som hade flest trikinfynd under perioden 2012 – 2016.

Viltövervakningen vid SVA firar 70 år i år.

Källa: SVA Foto: Karin Bernodt, SVA