Så försöker DV lindra veterinärbristen

Så försöker DV lindra veterinärbristen

Distriktsveterinärerna försöker lindra bristen på veterinärer i Bergslagen och Hallsberg genom att delvis omorganisera verksamheten. Samtidigt fortsätter man att försöka rekrytera nya distriktsveterinärer till området.

På senare tid har det kommit larm om brist på distriktsveterinärer på flera håll i Sverige, bland annat Hallsberg och Bergslagen. Många djurägare är oroade. Nu försöker DV centralt lindra situationen genom att delvis omorganisera arbetet.

– Vi har ändrat distriktsgränserna så att två små områden har blivit ett större, och djurägarna får då bättre tillgång till de veterinärer som finns i området. Samtidigt förbättrar vi samarbetet med veterinärer i intilliggande områden. Och så fortsätter vi att jobba med rekryteringen.

Det säger Peter Svensson, chef för Distriktsveterinärerna på Jordbruksverket.

Förändringarna har bedrivits inom ett pilotprojekt, som vid utvärderingen har fallit väl ut. Ytterligare utvärdering kommer att genomföras i oktober och februari.

Ett annat led i förändringen är beslutet att stänga smådjursmottagningen i Hallsberg tills vidare.

– I det här läget bedömer vi att det är rätt prioritering att stänga den, säger han.

Ägare till smådjur kan vända sig till privatpraktiserande veterinärer. Svårigheterna att rekrytera distriktsveterinärer har gjort att djurägare har föreslagit att DV ska samarbeta med den privata sidan, men det är enligt Peter Svensson ingen framkomlig väg på grund av beredskapsplikten. Distriktsveterinärerna har ett uppdrag att finnas tillgängliga dygnets alla timmar, för alla djurslag.

Text Ingrid Kindahl