Bråk om kontrollavgift för livsmedel

Bråk om kontrollavgift för livsmedel

Livsmedelsverket har beslutat höja avgifterna för livsmedelskontroller. Det har lett till att branschföreträdare för produktion av kött och fågel i en debattartikel i UNT den 3 juni skriver att Livsmedelsverkets kontroll är ineffektiv och dyr. De har fel, svarar nu Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström på verkets webb.

Enligt kritikerna har Livsmedelsverket aviserat en genomsnittlig höjning av sina kontrollavgifter för kött och fågel med 44 procent. Det ses som en chockhöjning som riskerar tillgången på svenskt kött och kyckling, och även framtiden för de svenska bönderna och lokala arbetstillfällen.

Avgiftshöjningen anses av branschen också strida mot regeringens livsmedelsstrategi, vars syfte bland annat är att säkra en svensk livsmedelsproduktion. ”Mer mat kan produceras i Sverige”, står det i kortversionen av propositionen 2016/17:104, vars titel är En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

I stället för den aktuella höjningen, ställer branschen flera krav, varav de viktigaste är att frysa kontrollavgifterna på 2016 års nivå, och införa ”en effektiv och säker kontroll av kött och fågel”.

I sitt svar ger Livsmedelsverkets företrädare sin bild av hur den svenska köttkontrollen fungerar.

För det första anser generaldirektören att köttkontrollen redan i dag är effektiv. För det andra anser hon att kontrollen inte är dyr. Efter höjningen hamnar den på 36 öre kilot för kött, något som hon tror att konsumenterna kan acceptera.

För det tredje uppger generaldirektören att avgiftshöjningen blir 15 procent, men att den slår olika mot olika företag. De större producenterna får en högre höjning, medan vissa små inte får någon höjning alls.

Däremot är Annica Sohlström självkritisk när det gäller kommunikationen kring höjningen. Vad gäller kritiken kring regeringens livsmedelsstrategi, påpekar hon att Livsmedelsverkets primära uppdrag är säker mat till konsumenterna.

Text Ingrid Kindahl

Länk till debattartikel i UNT här

Länk till Livsmedelsverkets svar här