Ekologiska slaktkycklingar ökar snabbt

Ekologiska slaktkycklingar ökar snabbt

Antalet slaktkycklingar ökade med 177 procent i juni 2016 jämfört med 2015. Den ekologiska slaktkycklinguppfödningen är dock liten, knappt 2 procent av det totala antalet slaktkycklingar. Även för övriga djurslag visar statistiken en ökad ekologisk djurhållning, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Ekologiska nötkreatur ökade med knappt 4 procent jämfört med 2015, och antalet ekologiska mjölkkor ökade med 3 procent, medan antalet kor för uppfödning av kalvar ökade med 5 procent.

Totalt var 20 procent av nötkreaturen ekologiska 2016. För mjölkkor var andelen 15 procent och för kor för uppfödning av kalvar var andelen 35 procent.

Antalet ekologiska får och lamm ökade med 7 procent och även antalet ekologiska grisar ökade – men andelen ekologiska grisar är låg. 2016 var bara 2 procent av det totala antalet grisar i Sverige ekologiska.

Antalet ekologiska värphöns har ökat kontinuerligt under flera år. De två senaste åren har ökningen varit markant större än tidigare år. 2016 var antalet ekologiska värphöns 1 272 900, en ökning med 14 procent jämfört med 2015. Andelen ekologiska värphöns ökade från 15 procent 2015 till 16 procent 2016. Att andelen ekologiska höns inte ökade mer förklaras av ett ökat antal konventionella höns.

Västra Götaland hade flest ekologiska nötkreatur 2016. Hela 24 procent av samtliga ekologiska nötkreatur i Sverige.