Flytningar tecken på lindrigare pyometra

Flytningar tecken på lindrigare pyometra

Flytningar från könsvägarna hos tikar med livmoderinflammation tyder på en lindrigare sjukdomsform. Det visar en studie från SLU. Variga flytningar förekommer bara när livmoderhalsen är öppen.

Studien bygger på data från kliniska undersökningar och laboratorieanalyser hos 111 tikar med livmoderinflammation. Syftet var att jämföra sjukdomens allvarlighetsgrad hos tikar med och utan synliga flytningar.

Tikar utan flytningar hade generellt ett sämre allmäntillstånd och fler individer i denna grupp drabbades av blodförgiftning till följd av sjukdomen. Dessutom visade tikar utan flytningar i större utsträckning tecken på inflammation genom förhöjt antal cirkulerande vita blodkroppar (totalantal, neutrofiler och monocyter). Det fanns dock ingen skillnad mellan sjukdomsvarianterna avseende behov av vårddygn på djursjukhus.

Studiens resultat är kliniskt värdefulla för bästa övervakning och behandling av tikar med livmoderinflammation.

Länk till studien här

Källa: SLU. Foto och kontaktperson: Ragnvi Hagman, SLU