Förebyggande antibiotika hindrar inte infektioner

Förebyggande antibiotika hindrar inte infektioner

Hög antibiotikaanvändning inte är lösningen för att undgå infektioner efter operationer. Det visar en studie som AniCura genomfört på drygt 1 000 hundar, som opererats vid 50 olika djursjukhus i Europa.

Det är andra året i rad som AniCura genomfört en större studie av infektioner och antibiotikaanvändning i samband med operationer inom djursjukvården.

– Vår studie visar att de djursjukhus som ofta använder antibiotika i förebyggande syfte vid operationer, inte har lägre andel postoperativa infektioner än andra, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig på AniCura.

1 035 hundar deltog i studien som genomfördes under perioden februari till maj 2017. Hundarna undersöktes sju respektive 30 dagar efter operation för att på ett tillförlitligt sätt kunna identifiera eventuella infektioner som följd av operationen.

På djursjukhus i Sverige, Norge och Danmark uppstod infektioner i 6,3 procent av fallen samtidigt som endast en tredjedel av patienterna fick antibiotika i förebyggande syfte. I Tyskland, Österrike och Nederländerna var andelen infektioner ungefär densamma (5,9 procent), med den stora skillnaden att drygt 80 procent av patienterna fick förebyggande antibiotika.

– Sett i ett europeiskt perspektiv är jag är övertygad om att vi ytterligare kan minska antibiotikaprofylax och motverka utvecklingen av multiresistenta bakterier utan att öka risken för infektioner. Utförs en operation med rätt teknik och goda hygienrutiner samt i en icke-infekterad vävnad är det oftast onödigt att använda antibiotika, avslutar Ulrika Grönlund.

Syftet med AniCuras studier av medicinsk kvalitet och patientsäkerhet i djursjukvården är att identifiera och kartlägga förbättringsområden för djursjukvården samt dra lärdomar över landsgränser och mellan djursjukhus.

Fler fakta från studien:

  • 75 procent av operationerna så kallade rena operationer, alltså utförda i icke-infekterad vävnad utan att organ med normalflora öppnats. Vid hälften av operationerna gavs förebyggande antibiotika.
  • Vid i genomsnitt 6 procent av operationerna uppstod en infektion, i linje med vad som beskrivs som normalt i veterinärvetenskaplig litteratur.
  • Totalt sett fick färre patienter antibiotika efter operation jämfört med föregående år; 61 procent i 2016 års studie jämfört med i år då 50 procent fick antibiotika efter operationsdagen.

Källa: AniCura