Gårdsslakteri stängs efter fusk med hästkött

Ett gårdsslakteri i Västsverige har sålt hästkött som inte var kontrollerat. Livsmedelsverket stänger därför gårdsslakteriet på grund av misstänkt livsmedelsfusk. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var genom att jämföra antalet registrerade hästkroppar med antalet sålda kroppar som fusket upptäcktes. Gårdsslakteriet hade sålt fler kroppar än dem som registrerats som inkomna till slakteriet.

– Att sälja okontrollerat kött är olagligt och klassas som livsmedelsfusk. Kött som inte kontrollerats kan vara smittat eller förorenat och sätter människors hälsa på spel. Vi har inget som tyder på att köttet i dessa fall varit smittat eller förorenat. Fusket har dock pågått under en längre tid och varit systematiskt. Därför återkallar vi omgående företagets tillstånd att bedriva sin verksamhet och att sälja kött, säger Karin Cerenius chef för Livsmedelsverkets kontroll i Västra Götaland.

För GT berättar hon att slakteriet har slaktat hästar som inte har besiktigats av myndighetens personal, och att företaget har tillverkat en egen hemmagjort stämpel, det vill säga förfalskat stämplar. En åtalsanmälan håller på att arbetas fram.

Köttet uppges bland andra ha sålts till Gustafskorv som har försäljning i stora delar av landet. Det obesiktigade produkter håller nu på att återkallas.

Källor: Livsmedelsverket, GT