Guldregn över AniCuras forskare

Guldregn över AniCuras forskare

AniCuras Forskningsfond tillför medel till tretton nya veterinärmedicinska forskningsprojekt i fem länder under 2017. Ansökningarna har kommit från gruppens egna anställda, veterinärer som inte är knutna till universiteten.

Veterinärmedicinsk forskning utanför universitet är relativt ovanligt eftersom finansiering ofta saknas, skriver AniCura i ett pressmeddelande. Bakom AniCuras Forskningsfond står AniCura tillsammans med tre av dess ägare: Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, Fidelio Capital och Nordic Capital.

Bedömningen av ansökningarna sker i AniCuras Vetenskapliga Råd, som består av specialister inom flera veterinärmedicinska områden.

Forskningsprojekt som beviljats medel ur forskningsfond har valts ut baserat på forskningskvalitet, förutsättningar för publikation i en granskad, internationell veterinärmedicinsk tidskrift och potential för att förbättra behandlings- och/eller diagnosmetoder.

̶ Det är glädjande att se ett stadigt ökande antal ansökningar av hög kvalitet, och ett ökat antal forskningsprojekt som beviljas medel ur forskningsfonden varje år, säger Anna Tidholm (bilden), ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd och europeisk specialist i kardiologi (Diplomate ECVIM-CA).

De tretton veterinärer och forskningsprojekt som fått stöd av AniCuras Forskningsfond är:

• Liva Vatne, AniCura Oslo Dyresjukhus, Norge

“Transthoracic echocardiographic reference intervals in the English Setter dog”

• Ada Krupa, AniCura Direnziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen, Nederländerna

“L-asparaginase activity and plasma amino acid profile in treatment-naïve healthy and high-grade

lymphoma-bearing cats after a single injection of PEG-L-asparaginase”

• Eirik Kvale, AniCura Bergen Nord, Norge

”Influence of sex hormones on medial patellar luxation in female small breed dogs”

• Outi Turkki, AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen, Sverige

“Optimizing antimicrobial periprophylaxis in canine surgery: Analysis of data from 44 small animal

practices in Europe”

• Anna Edner, AniCura Falu Djursjukhus, Sverige

”Carprofen concentration in milk of lactating bitches treated with a subcutaneous injection of

carprofen followed by oral carprofen for five days”

• Thomas Øyo, AniCura Bergen Sor, Norge

“Genetic sequencing and differentiation of Helicobacter spp. in Norwegian dogs with gastritis and

gastric ulcers”

• Cecilia Rohdin, AniCura Albano Djursjukhus, Sverige

”Importance of hypo-and aplasia of the caudal articular facets in pugs in the development of

progressing non-painful myelopathy (PMP)”

• Hanneke Van Meeuwen, AniCura Kliniek Voor Gezelschapsdieren Eersel, Nederländerna, “Heart disease in the English Bull Terrier”

• Sofie Van Meervenne, AniCura Läckeby Djursjukhus, Sverige, ”The role of sex hormones in idiopathic epilepsy in dogs”

• Åsa Bergholtz, AniCura Djursjukhuset i Jönköping, Sverige, ”A study on the association between extraction of diseased teeth in the maxilla and resolution of clinical signs in dogs with lymphoplasmacytic rhinitis”

• Marianne Tenger, AniCura Albano Djursjukhus, Sverige, ”Prevalence of epilepsy in British Shorthair cats”

• Mette Louise Halck, AniCura Kobenhavns Dyrehosptial, Copenhagen, research project around guinea pigs

• Jakub Kaczmarek, AniCura Klientierspezialisten Augsburg, Tyskland, ”Influence of bending direction on new polyaxial locking plate in fracture gap model”

Mer information om de olika forskningsprojekten finns på AniCuras hemsida www.anicuragroup.com.