Onkolog blir hedersdoktor vid SLU

Onkolog blir hedersdoktor vid SLU

SLU har utsett professor Erik Teske, universitetet i Utrecht, Nederländerna, till veterinärmedicine hedersdoktor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erik Teske är specialiserad i onkologi, cytologi och epidemiologi och expert på cancersjukdomar hos hundar. Han är också en ofta förekommande föreläsare vid SLU och har varit värd för flera SLU-doktorander i Utrecht.

Ytterligare fyra hedersdoktorer har utsetts vid SLU. Övriga är agronomie respektive skoglig hedersdoktor. Endast en av de fem är en kvinna, professor Catharine Ward Thompson från Edinburgh.