Så ska djurförsöken minskas

Så ska djurförsöken minskas

Jordbruksverket har utsett en nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Kommittén ska styra Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor. Målet är att på sikt minska antalet djurförsök.

– Med kommittén på plats räknar vi med att verksamheten i 3R-centret kommer igång på allvar och blir den nationella samlingspunkt som vi strävar efter. Vi satsar också på goda kontakter med andra länders 3R-center för att effektivisera arbetet, säger Cecilia Bornestaf, försöksdjurshandläggare på avdelningen för djurskydd och hälsa vid Jordbruksverket.

3R står för att minska (reduce), förfina (refine) och ersätta (replace) djurförsök. 3R-centret ska bland annat fungera som informations­- och kommunikationscentral för 3Rfrågor, ge stöd till de regionala djurförsöksetiska nämnderna i form av kunskap och utbildning samt till användare av försöksdjur och berörda myndigheter genom råd och rekommendationer.

Kommittén består av personer med olika kompetenser inom bland annat veterinärmedicin och djurskydd. Ordföranden kommittén kommer i uppstartsskedet från Jordbruksverket. Kommitténs uppdrag är att prioritera 3R­centrets arbete samt att besluta om vilka råd och rekommendationer som ska ges.

I nationella kommittén ingår:

Håkan Henriksson, divisionsdirektör på Jordbruksverket (ordförande) och Ingrid Eilertz (vice ordförande). Ordinarie ledamöter är Elin Törnqvist, Karin Gabrielson Morton, Katarina Cvek Hopkins, Staffan Persson, Mats Sjöquist, Jan-Ingvar Jönsson, Åke Bergman, Åsa Holmgren. Suppleanter är Anders Forslid, Viveka Hillegaart, Erika Roman, Kristian Königsson, Michael Axelsson, Leif Carlsson, Gunnar Cedersund och Urban Höglund.

Källa: Jordbruksverket.