Försöksdjur

3R-centret förlorar sin öronmärkta finansiering

3R-centret förlorar sin öronmärkta finansiering

Sveriges 3R-center blir utan öronmärkt finansiering, enligt regeringens budgetproposition. Ett riktigt bakslag och svek för djuren, svenska folket och forskningen, skriver Djurens Rätt i ett…
Så ska djurförsöken minskas

Så ska djurförsöken minskas

Jordbruksverket har utsett en nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Kommittén ska styra Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor. Målet är att…