Nytt cancertest för hund på väg

Nytt cancertest för hund på väg

Ett nytt test som förutom leukemi och lymfom också avslöjar solida tumörer hos hund är på väg ut på marknaden. Testet har forskats fram vid SLU och nu letar företaget Alertix efter en producent.

Om ungefär två år tror företrädarna för Alertix Veterinary Diagnostics att man har löst de produktionstekniska problemen och kan börja sälja sin produkt.

Med testet kan man mäta förekomsten av enzymet tymidinkinas (TK) med hjälp av antikroppar. Enzymet är en biomarkör för tumörtillväxt. Metoden kan användas för att upptäcka inte bara olika former av blodcancer, som dagens TK-tester gör, utan också solida tumörer. Det finns det ingen annan metod som klarar det, säger Staffan Eriksson, forskningschef vid Alertix.

– Ett enkelt blodprov är allt som behövs. Visar analysen att värdet är förhöjt finns det starka skäl att misstänka tumörtillväxt. Det här enzymet frisätts i blodet på ett mycket tidigt stadium – innan djuret visar några synliga symtom. Därför kan det få stor betydelse för tidig upptäckt av cancer, säger Staffan Eriksson.

Just nu håller Alertix på att produktionslägga metoden, och letar efter ett företag att samarbeta med. Helst ska det ligga i Sverige, för att underlätta kontakterna. Det gäller att testet är tillförlitligt och håller jämn kvalitet i resultaten. Därefter kommer det att säljas till djursjukhus med egna labb och till laboratorieföretag som betjänar veterinärkliniker. Alertix kommer också att ha ett eget labb, dit veterinärer kommer att kunna skicka in blodprover.

Så småningom räknar Alertix med att gå vidare med liknande test även för katt och häst.

Alertix är ett företag sprunget ur SLU och ägs av vd Bengt Åstrand, forskningschefen Staffan Eriksson och styrelseordföranden Ann-Charlotte Aronsson. Staffan Eriksson är läkare i botten och har i många år undervisat blivande veterinärer.

Text: Ingrid Kindahl