Räv håller borrelian borta

Räv håller borrelian borta

Förekomsten av fästingar som bär på borrelia är betydligt lägre i områden där det finns rödräv. Det rapporterar flera medier som hänvisar till en studie genomförd i Nederländerna och publicerad i brittiska Royal Society.

Anledningen är att rödräv huvudsakligen livnär sig på möss, ett viktigt värddjur för fästingarna. Det handlar inte om att mössen är färre där rävar är aktiva, utan att de håller sig undan i hålor för att skydda sig för rovdjuren. Då får fästingarna svårare att komma åt mössen och därmed sprida smittan.

Källa: Vetenskapsradion m fl