Färre fynd av listeria i färdigmaten

Färre fynd av listeria i färdigmaten

Fynden av listeria i kallrökt eller gravad fisk och skivade charkprodukter i butik har minskat de senaste åren. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Bakterien hittades också i färre prov på utrustning och i lokaler hos producenter av fisk- eller charkprodukter, enligt två kontrollprojekt som genomfördes under 2016.

Bland varor i butik analyserades sammanlagt 601 prov av skivad kallrökt eller gravad fisk och skivade charkprodukter. Proverna togs i 46 kommuner.

Listeria fanns i 12 (4 procent) av 290 prov av kallrökt eller gravad fisk. Det är betydligt färre fynd av bakterien i kallrökt eller gravad fisk än 2010, då bakterien hittades i 14 procent av proven.
Endast i 3 av 311 charkprodukter hittades listeria och då i låga halter.

Livsmedelsverket och tre kommuner tog prov på utrustning och i lokaler där ätfärdiga livsmedel produceras vid 22 charkanläggningar och 25 fiskanläggningar.

Listeria hittades på 14 procent av charkanläggningarna och 28 procent av fiskanläggningarna. Det är en minskning sedan förra kartläggningen.

Trots en generell minskning hade dock några produkter höga halter av Listeria monocytogenes.
– Det går åt rätt håll, men det är viktigt med fortsatt fokus på listeria. Företagen, och även myndigheterna, måste arbeta för att minska riskerna för förorening och tillväxt av listeria i ätfärdiga livsmedel, säger smittskyddssamordnare Mats Lindblad.

Infektion med Listeria monocytogenes är ovanlig. Men bakterien kan orsaka allvarlig sjukdom hos framför allt gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Till skillnad från de flesta andra bakterier kan listeria föröka sig i kylskåpstemperatur och i förpackningar med vakuum eller skyddande atmosfär, men förökningen sker långsammare ju kallare det är. Störst risk för listeria finns därför i livsmedel som förvaras flera veckor i kylskåp och sedan äts utan att först värmas upp.

Antalet insjuknande har ökat sakta under de senaste tjugo åren, vilket delvis kan bero att en större andel av de äldre har nedsatt immunförsvar på grund av olika sjukdomar eller behandlingar.

Källa: Livsmedelsverket