Pris för forskning om ljudrädsla

Pris för forskning om ljudrädsla

En forskargrupp vid läkemedelsbolaget Orion Pharma har tilldelats ”The Veterinary Record Impact Award” av brittiska veterinärförbundets tidskrift Veterinary Record. Mottagare av priset är de finländska forskarna och veterinärerna Mira Korpivaara och Mirja Huhtinen.

Priset tilldelas den forskningsartikel som publicerats i tidskriften de senaste tolv månaderna, och som anses ha den största potentialen för att förändra veterinärmedicinsk praxis.

I den vinnande artikeln, “Dexmedetomidine oromucosal gel for noise-associated acute anxiety and fear in dogs—a randomised, double-blind, placebo-controlled clinical study”, har Mira Korpivaara, Mirja Huhtinen och deras kolleger visat att oromucosal dexmedetomidine gel i låga doser lindrar ljudassocierad akut ångest hos hundar. Kollegerna är Karen Overall (University of Pennsylvania, USA), Barbara Schöning (vid en specialklinik för beteende i Hamburg) samt biostatistikern Kaisa.

Artikeln prisas utformningen av studien och för att resultatet skapar utökade möjligheter för veterinärer att hjälpa ljudkänsliga hundar.

Källa: Orion Pharma Länk till artikeln här