Smärtformulär för artros nu på svenska

Smärtformulär för artros nu på svenska

Ett formulär för att bedöma smärta hos hundorsakad av artros finns nu på svenska. Det kan hjälpa till att utvärdera smärtlindringen.

För att utvärdera smärta och behandlingseffekt för hundar med artros kan djurhälsopersonal använda frågeformulär som är speciellt framtagna för att fånga upp smärtbeteenden hos hunden. Personer som lever med hunden bidrar genom att svara på frågor. Ett väl etablerat sådant frågeformulär som används i engelsktalande länder heter Canine Brief Pain Inventory (CBPI).

I ett samarbete mellan Uppsala universitet, Evidensia och SLU översattes frågorna i CBPI till svenska och det utvärderades om frågorna är användbara vid rehabilitering av hundar med artros. Hundar med och utan artros deltog och en person som kände respektive hund väl fick svara på elva frågor om hundens smärta och hur smärta påverkade hundens funktion i vardagslivet.

Studien visade att översättningen var väl genomförd och att hela eller delar av CBPI-formuläret kan användas för att få bättre utvärdering av smärtlindrande behandling för svenska hundar med artros.

Källa: SLU Foto Ingrid Kindahl Länk till artikeln här