Sveland utlyser stipendier

Sveland utlyser stipendier

Nu kan man söka bidrag för vetenskaplig forskning och verksamhet från försäkringsbolaget Sveland. Sista ansöknings dag är 15 oktober.

Bidrag ges även för publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor med kvalificerat innehåll, samt för andra insatser som kan främja forskning inom området djurhälsa. Enskilda personer, företag och institutioner som bedriver forskning eller utveckling kan söka.

Totalt har över 1 miljon kronor delats ut inom ramen för stipendiet. Större delen av pengarna skänks av Sveland Djurförsäkringar, men det är också möjligt för privatpersoner att skänka gåvor. En del djurägare väljer exempelvis att överföra ersättningen från sina djurs livförsäkringar till stiftelsen.

De bidrag som delades ut under 2016 har bland annat använts till att forska om hjärtsjukdomar hos hundar, honung som alternativ till antibiotika och smärtlindrande behandling på kaniner.

Minsta belopp som ansökan får avse är 25 000 kronor. Läs mer och ansök på www.svelandstiftelse.se