Tillsammans för ett bättre djurskydd i hela Europa

Tillsammans för ett bättre djurskydd i hela Europa

Den 21 november 2017 anordnar Jordbruksverkets sin 10:e djurskyddskonferens, i Jönköping. Temat är ”Tillsammans för ett bättre djurskydd i hela Europa”. På förmiddagen berättar olika aktörer om hur de idag arbetar med internationella djurskyddsfrågor. På eftermiddagen delas konferensen upp i två olika sessioner, där den ena handar om djurskyddet inom livsmedelsstrategin, och den andra är invigningen av Jordbruksverkets nya 3R center.

EU kommissionen beslutade i januari i år att inrätta en EU- plattform för djurskydd i syfte att stärka djurskyddet och samarbetet kring dessa frågor. Jordbruksverket representerar Sverige i denna plattform och årets konferens handlar därför delvis om denna plattform och vilka frågor man från svensk sida vill driva.

Källa: Jordbruksverket