Avtal ska bidra till bättre hästhälsa

Avtal ska bidra till bättre hästhälsa

Internationella ridsportförbundet FEI har slutit ett samarbetsavtal med läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim. Avtalet ska ge hästägare och ryttare tillgång till veterinärmedicinsk kunskap.

Avtalet är treårigt, och under den tiden ska Boehringer Ingelheim bidra med en digital plattform med information om hästhälsa. Där kan ägare och ryttare bland annat hitta webinars som leds av erfarna veterinärer.

Ett viktigt syfte är att höja uppmärksamheten på några sjukdomar och ge information kring dem. Det är bland annat:

Hästinfluensa (EIV). I dag vaccineras omkring 40 procent av hästarna mot sjukdomen, men för att skydda mot en epidemi krävs att mer än 70 av hästarna vaccineras. Genom sitt samarbete vill FEI och Boehringer Ingelheim bidra till en högre immunitet hos hästar globalt.

Magsår hos häst. Sjukdomen kan drabba upp till var tredje häst, något som oroar ägare och ryttare som arbetar med sport- och tävlingshästar. Bara en bråkdel av alla sjuka hästar får en diagnos och rätt behandling, enligt Boehringer Ingelheim. Tillsammans med FEI vill bolaget nu öka medvetenheten om sjukdomsrisken och uppmana hästägare och ryttare att lära sig känna igen symtomen och ta kontakt med veterinär.

RAO, en vanlig respiratorisk sjukdom som ger kronisk hosta och drabbar omkring en femtedel av alla hästar. Även här ska ägare och ryttare utbildas och inse att hosta hos häst kan vara en allvarlig sjukdom som kräver utredning av veterinär.

Källa: Boehringer Ingelheim