Forskning om hjärtsjukdom får finansiering

Forskning om hjärtsjukdom får finansiering

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm ger 1,4 miljoner kronor till forskning om hjärtsjukdom och aminosyran taurin hos hund. Pengarna går till samverkande forskare vid SLU och AniCura.

Dilaterad kardiomyopati (DCM) är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna hos hund och leder i princip alltid till hjärtsvikt och dödsfall. Det finns dock en form som kan gå tillbaka och som verkar ha en koppling till låga blodkoncentrationer av aminosyran taurin. Hundar inom vissa raser, som cocker spaniel, kan ha en bristande förmåga att själva producera tillräcklig mängd taurin.

Syftet med studien är att undersöka om svenska cocker spaniels generellt har låga nivåer av taurin och om låga taurinnivåer kan kopplas till nedsatt hjärtfunktion.

− Vi tittar också på om eventuella tecken på DCM hos drabbade hundar kan försvinna om taurinhalten i blodet justeras genom extra taurintillförsel. Det finns preliminära studier som tyder på detta, säger docent Ingrid Ljungvall, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.

Studien genomförs i samverkan med docent Anna Tidholm och veterinär Karin Kriström, båda vid Anicura Djursjukhuset Albano.

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm utlyser forskningsmedel sedan hösten 2015. Medlen ska gå till patientnära klinisk forskning i samarbete mellan veterinärer vid AniCura Djursjukhuset Albano, AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen eller AniCura Gärdets djurklinik och seniora forskare vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU.

Källa: SLU