Hemorragisk stroke vanligt hos häst

Hemorragisk stroke vanligt hos häst

Hemorragisk stroke den vanligaste typen av stroke hos häst. Det är stor skillnad mot människa där hemorragisk stroke bara utgör 10-15 procent av strokefallen.

Hos häst uppstår hemorragisk stroke framför allt sekundärt till traumatiska skador som sparkar från annan häst, kollision med stillastående objekt eller fordon eller sekundärt till att hästen stegrat sig och gått över åt sidan eller på rygg. Unga hästar är mer utsatta av flera anledningar; de har tunnare skallben, ofullständigt förbenade stallbenssuturer och de är mer benägna att stegra sig och falla över bakåt vid träning, om de varit ohanterade.

Det här berättade Sara Larsdotter Davey och Tmas Toth vid sin föreläsning på veterinärkongressen tidigare i november.

De citerade bland annat två studier om traumatisk hjärnskada hos häst. I en studie utgjorde traumatisk hjärnskada 5 procent av alla diagnosticerade tillstånd i centrala nervsystemet (Feige et al 2000) och i en annan studie utgjorde traumatisk hjärnskada 15 procent av alla hästar som inkom med neurologiska symptom efter ett skalltrauma (Feary et al 2007). I den sistnämnda studien överlevde 21 av 34 patienter till hemgång. Av de som gick hem hade 19 kvarvarande neurologiska symtom vid tid för hemgång. Uppföljning fanns tillgänglig för sex av hästarna, som alla då presterade normalt.

Text Cecilia Lönnell