Socker i fodret kan ge fång

Socker i fodret kan ge fång

Mer socker och stärkelse i fodret, liksom insulinresistens, tycks öka risken för att vissa hästar ska utveckla fång. Det konstaterar Sanna Truelsen Lindåse i en avhandling från SLU.

Sanna Truelsen Lindåse har studerat ekvint metabolt syndrom, EMS, utifrån olika frågeställningar, och tagit fram ett enkelt test för diagnos.
EMS är ett samlingsbegrepp som ökar risken för fång. I Sverige drabbas cirka tio hästar om dagen av fång och för många leder detta till avlivning. EMS är en välfärdssjukdom som ökar i hela världen.

Obalans i hästens insulinreglering, liksom fetma, har beskrivits som huvudorsakerna till sjukdomskomplexet EMS. Även om den exakta mekanismen för hur fång uppstår inte är känd, har man i tidigare studier visat att hyperinsulinemi är en faktor som kan få fång att utvecklas. En viktig åtgärd för insulinresistenta hästar är därmed att undvika att hyperinsulinemi uppstår efter utfodring.

– Kunskapen om relationen mellan de olika komponenterna som ingår i EMS har varit begränsad, liksom möjligheterna att diagnosticera hästar med EMS under fältmässiga förhållanden, säger Sanna Truelsen Lindåse.

I avhandlingen ingår en studie om hästens foder. I kraftfoder finns stora mängder socker och stärkelse som kan ge insulinresistens. Vallfoder utgör basen i utfodringen till en häst och även i vallfoder finns det socker, som i höga koncentrationer skulle kunna vara negativt för en insulinresistent häst.

– Det finns väldigt lite information om hur sockerinnehållet i vallfoder bidrar till insulinresistens och hyperinsulinemi hos häst, säger Sanna Truelsen Lindåse.

De hästar som användes i studien utfodrades med vallfoder (hösilage) som hade lågt, medelhögt eller högt sockerinnehåll. Att fodra ett hösilage med lågt sockerinnehåll visade sig minska risken för att hästar med insulinresistens utvecklade hyperinsulinemi efter utfodring. Detta innebär att om en sådan diet fodras till en häst med EMS, minskar risken för fång. Det är med andra ord viktigt att känna till sockerhalten i vallfodret för insulinresistenta hästar.

I sin forskning har Sanna Truelsen Lindåse även studerat hur viktökning och fetma påverkar insulinkänslighet hos häst, då många feta hästar på sikt utvecklar fång. En grupp hästar fick under 22 veckor en diet som motsvarade 2,5 gånger hästarnas näringsbehov. Fodret de gavs, i huvudsak vallfoder, hade låg halt av socker och stärkelse och trots att hästarna ökade drygt 9 procent i vikt var det ingen som fick ökad insulinresistens.
För att fånga upp hästar med insulinresistens utvecklade Sanna Truelsen Lindåse ett test att användas i fält. Djurägaren ger sin häst sockersirap oralt (i munnen) på morgonen efter fasta under natten. Cirka en timme senare tar en veterinär blodprov som skickas för analys vid SLU i Uppsala. Det ger snabbt besked om hästen har EMS, vilket ger veterinärer möjlighet att identifiera hästar som ligger i riskzonen.

Studierna om EMS är finansierade av Framtidens djurhälsa och djurvälfärd vid SLU, Stiftelsen Hästforskning, VH-fakultetens stipendier vid SLU, Djurvännernas Förening i Stockholm samt Michael Forsgrens stiftelse.

Text Karin Wrange, SLU Foto Johan Bröjer